+48 518 328 575            

biuro@kmg-instytut.pl

© Copyright 2021 KMG Instytut sp z o.o.

Szkoły i nauczyciele od kwietnia wykonali tytaniczną pracę, na bieżąco adaptując metody nauczania analogowego na język i środowisko cyfrowe. Praca przez ekspertów szacowana na lata musiała, ze względu na okoliczności, zostać wykonana w trakcie kilku tygodni. I to jeszcze nie koniec. Ze względu na zagrożenie drugą falą pandemii Covid-19, nauczyciele nie mogą założyć rąk i udać się na, w pełni zasłużony odpoczynek. Koniecznym jest poszerzanie swoich kompetencji związanych z cyfrowym nauczaniem. Szkolenie - Narzędzia edukacji zdalnej koncentruje się na najpopularniejszych metodach przekazywania wiedzy z wykorzystaniem Internetu. Koncentruje się na 3 obszarach pracy: komunikatorach, które można wykorzystać do nauczania synchronicznego i asynchronicznego, rodzinie narzędzi G-Suite oraz możliwościach oferowanych przez środowisko Microsoft, odkrywając przed uczestnikami ich przydatne w pracy nauczyciela funkcje.

 

 

Szkoły i nauczyciele od kwietnia wykonali tytaniczną pracę, na bieżąco adaptując metody nauczania analogowego na język i środowisko cyfrowe. Praca przez ekspertów szacowana na lata musiała, ze względu na okoliczności, zostać wykonana w trakcie kilku tygodni. I to jeszcze nie koniec. Ze względu na zagrożenie drugą falą pandemii Covid-19, nauczyciele nie mogą założyć rąk i udać się na, w pełni zasłużony, odpoczynek. Koniecznym jest poszerzanie swoich kompetencji związanych z cyfrowym nauczaniem. Szkolenie - Narzędzia edukacji zdalnej koncentruje się na najpopularniejszych metodach przekazywania wiedzy z wykorzystaniem Internetu. Zakres tematyczny warsztatów: 

  • Platforma do prowadzenia nauki zdalnej (do wyboru: narzędzia G-Suite / Google Classroom, narzędzia Microsoft 365 Education / MS Teams)

  • Narzędzia wspomagające nauczanie zdalne: interaktywne prezentacje, sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów, narzędzia angażowania uczniów, tworzenie treści graficznych, urozmaicanie lekcji.

  • Cyberbezpieczeństwo: case studies, „czynnik ludzki” i ataki socjotechniczne, dobre praktyki, czyli jak się zabezpieczyć i ograniczyć ryzyko pracy zdalnej

 

 

 

 

 

Cele szkolenia:

 

 

 

                 

 

 

 

 

Nasi trenerzy przeprowadzili we wrześniu warsztaty dla ponad 50 nauczycieli z Poznańskich szkół podstawowych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że jest ogromne zapotrzebowanie w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie prowadzenia lekcji zdalnie. 

 

Oceny po szkoleniu nie pozostawiają wątpliwości czy tego typu warsztaty są potrzebne (dane na podstawie 60 ankiet ewaluacyjnych).

 

 

 

 

 

W celu omówienia szczegółów, zapraszamy do kontaktu: 601 827 651

 


Warsztaty dla kadry nauczycielskiej w zakresie prowadzenia nauczania zdalnego

07 września 2020